BUMA en STEMRA onderzoek

Fraude of stemmingmakerij in de muzieksector?

Door Rob Storm

CEO van KleanMusik

“Op grond van onderzoeken” stelde KleanMusik vast dat internationale royalty’s door een complexe internationale administratieve infrastructuur verlopen. Complex omdat daar zoveel partijen rollen en taken in hebben die het inherente risico op het maken van fouten en de fraudegevoeligheid enorm verhogen m.i.

Denk daarbij aan partijen zoals: Uitgevers, Sub-Uitgevers, Sub-Sub-uitgevers, auteurs, bewerkers, vertalers, PRO’s, media-outlets, Digital Serviceproviders, podia, radio, TV, kabel en satellietmaatschappijen. En niet te vergeten, artiesten, boekingsburo’s, administratiekantoren, accountants, lokale, regionale en supranationale wetgevers en talloze toezichthouders..

Om dit alles in goede banen te leiden is uitstekende “Good Governance” nodig maar daar wringt de schoen. Ja er zijn natuurlijk genoeg initiatieven in die richting doch de aanhoudende stelselmatige stroom klachten, rechtszaken en procedures zijn onmiskenbare feiten die niet veronachtzaamd kunnen worden. Niet als wij ethische en morele mensen willen zijn.

Voor kwaadwillenden in deze royalty-ketens die fraude zouden willen plegen voor eigen gewin, zijn er dus legio mogelijkheden. Hoe meer bewegende delen in de gehele infrastructuur waar de royalty’s doorheen stromen, hoe groter het risico. Het is daarom m.i. helemaal niet zo onlogisch noch ongefundeerd dat er mogelijk tientallen miljoenen Euro’s in verkeerde zakken terecht zijn gekomen bezien over de jaren heen. De inschatting van KleanMusik hierover is gebaseerd op analytische extrapolatie en komt cumulatief uit op “minimaal 100 miljoen EURO” over de afgelopen 3 decennia heen.

Daarom is meer onderzoek goed. En nodig opdat dit kan worden aangetoond. Het is niet zuiver om zij die onderzoek bepleiten zomaar weg te zetten als stemmingsmakers.

Niet iedereen is even taalvaardig en moeten wij elkaar niet juist helpen om uit de woorden te komen teneinde het over de inhoud te kunnen hebben i.p.v. elkaar de loef af te steken met debattrucs en retorische vaardigheden?

Individuele gevallen zijn leerzaam en veel individuele zaken komen (uiteindelijk) op hetzelfde neer !

Het is volstrekt onacceptabel hoe neerbuigend en laatdunkend er wordt om gegaan met klagende auteurs. Vooral ook omdat individuele gevallen leerzaam zijn en nuttige signalen en aanknopingspunten kunnen bevatten voor het opsporen van meer systemische hiaten in de interne beheersing en de cultuur van organisaties in de gehele keten. Daar is Buma/Stemra dus absoluut 1 van. En ieder auteur zou juist moeten waarderen en aanmoedigen dat “individuele gevallen” hun verhaal delen. Het zijn bovendien geen “gevallen” maar individuele mensen met aspiraties, families, met hypotheken, levens en vaak met vrouwen en kinderen die ook lijden er onder als hun vaders en partners jarenlang gebrouilleerd raken in rechtszaken met de Buma/Stemra..

Verdere vragen

Wij informeren u graag nader indien u hier verdere vragen over heeft. KleanMusik zet zich in voor eerlijkheid, transparantie en Good Governance in de muzieksector wereldwijd.