Buma Stemra Claim

Beste (mogelijk gedupeerde) auteurs,

KleanMusiK werkt zeer nauw en strategisch samen met het “Nationaal Muziek Debat” en wil de misstanden bij Buma-Stemra aan de kaak stellen, zoals geduid in o.a. het artikel in het FD, De Correspondent en overige kranten artikels .

Het Nationaal Muziek Debat ( NMD, www.nationalmusicdebate.com ) is een burgerinitiatief en platform waarbinnen op conscientieuze wijze structurele analyse, kennisdeling en onderzoek plaatsvindt aangaande de diepere problemen en oplossingen binnen de muziekindustrie.

Vanaf 2010 hebben wij mede door onze samenwerking veel kennis en ervaring opgebouwd aangaande verkeerde repartities door Buma-Stemra en tevens de gehanteerde houding van Buma-Stemra indien vanuit de auteur(s) commentaren en klachten worden ingediend.

Alles wijst hierbij naar onzorgvuldigheid en o.a. onvolkomenheden in de administraties van betrokken organisaties hetgeen veelal leidt tot disputen tussen auteur en uitgever, met vaak grote financiƫle gevolgen heeft voor alle partijen.

Denkt u dat de Buma-Stemra afrekeningen van uw royalty statements onjuist zijn? Zendt u dan een email aan legal@kleanmusik.nl waarin is opgenomen: (1) Naam, (2) adres (3) telefoonnummer, en tevens de klacht jegens Buma-Stemra waarvan u denkt dat deze afrekeningen niet correct zijn uitgevoerd.

Wij van KleanMusiK hebben mede door het ruime netwerk van relaties en onze samenwerking met en participatie binnen het Nationaal Muziek Debat, ruime kennis van de strategie die Buma-Stemra door de jaren heen volgt en menen u daarom adequaat te kunnen helpen.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend eerste orientatiegesprek.

Met vriendelijke groet,

KleanMusiK Team

legal@kleanmusik.nl